Page Time: 0.0897s

Memory: 4.1191 MB (Peak: 4.5747 MB)

Queries (26, time: 0.0126s, 14.0%)

 1. SELECT data_key, data_value
  FROM xf_data_registry
  WHERE data_key IN ('options', 'languages', 'contentTypes', 'codeEventListeners', 'deferredRun', 'simpleCache', 'addOns', 'defaultStyleProperties', 'routeFiltersIn', 'routeFiltersOut', 'routesPublic', 'nodeTypes', 'bannedIps', 'discouragedIps', 'styles', 'displayStyles', 'userBanners', 'smilies', 'bbCode', 'threadPrefixes', 'userTitleLadder', 'reportCounts', 'moderationCounts', 'userModerationCounts', 'notices', 'userFieldsInfo')
  Run Time: 0.000468
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_data_registryrangePRIMARYPRIMARY27 26Using where
 2. SELECT cache_value
  FROM xf_permission_combination
  WHERE permission_combination_id = ?
  Params: 1
  Run Time: 0.000141
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_permission_combinationconstPRIMARYPRIMARY4const1 
 3. SELECT thread.*
  	,
  		user.gender, user.avatar_date, user.gravatar,
  		NULL AS thread_read_date,
  		0 AS thread_reply_banned,
  		0 AS thread_is_watched,
  		'' AS draft_message, NULL AS draft_extra
  FROM xf_thread AS thread
  
  		LEFT JOIN xf_user AS user ON
  			(user.user_id = thread.user_id)
  WHERE thread.thread_id = ?
  Params: 240
  Run Time: 0.000585
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEthreadconstPRIMARYPRIMARY4const1 
  SIMPLEuserconstPRIMARYPRIMARY4const1 
 4. SELECT node.*, forum.*
  	,
  	permission.cache_value AS node_permission_cache,
  		NULL AS forum_read_date
  FROM xf_forum AS forum
  INNER JOIN xf_node AS node ON (node.node_id = forum.node_id)
  
  	LEFT JOIN xf_permission_cache_content AS permission
  		ON (permission.permission_combination_id = 1
  			AND permission.content_type = 'node'
  			AND permission.content_id = forum.node_id)
  WHERE node.node_id = ?
  Params: 99
  Run Time: 0.000327
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEnodeconstPRIMARYPRIMARY4const1 
  SIMPLEforumconstPRIMARYPRIMARY4const1 
  SIMPLEpermissionconstPRIMARYPRIMARY35const,const,const1 
 5. SELECT post.*
  	,
  		bb_code_parse_cache.parse_tree AS message_parsed, bb_code_parse_cache.cache_version AS message_cache_version,
  		user.*, IF(user.username IS NULL, post.username, user.username) AS username,
  		user_profile.*,
  		user_privacy.*,
  		signature_parse_cache.parse_tree AS signature_parsed, bb_code_parse_cache.cache_version AS signature_cache_version,
  		session_activity.view_date AS last_view_date,
  		0 AS like_date
  FROM xf_post AS post
  
  		LEFT JOIN xf_bb_code_parse_cache AS bb_code_parse_cache ON
  			(bb_code_parse_cache.content_type = 'post' AND bb_code_parse_cache.content_id = post.post_id)
  		LEFT JOIN xf_user AS user ON
  			(user.user_id = post.user_id)
  		LEFT JOIN xf_user_profile AS user_profile ON
  			(user_profile.user_id = post.user_id)
  		LEFT JOIN xf_user_privacy AS user_privacy ON
  			(user_privacy.user_id = post.user_id)
  		LEFT JOIN xf_bb_code_parse_cache AS signature_parse_cache ON
  			(signature_parse_cache.content_type = 'signature' AND signature_parse_cache.content_id = post.user_id)
  		LEFT JOIN xf_session_activity AS session_activity ON
  			(post.user_id > 0 AND session_activity.user_id = post.user_id AND session_activity.unique_key = CAST(post.user_id AS BINARY))
  WHERE post.thread_id = ?
  	 AND (post.position >= 0 AND post.position < 20) 
  	AND (post.message_state IN ('visible'))
  ORDER BY post.position ASC, post.post_date ASC
  Params: 240
  Run Time: 0.002647
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEpostrefthread_id_post_date,thread_id_positionthread_id_post_date4const12Using where; Using filesort
  SIMPLEbb_code_parse_cacheeq_refcontent_type_idcontent_type_id31const,bizimled_akvaryum.post.post_id1Using where
  SIMPLEusereq_refPRIMARYPRIMARY4bizimled_akvaryum.post.user_id1 
  SIMPLEuser_profileeq_refPRIMARYPRIMARY4bizimled_akvaryum.post.user_id1 
  SIMPLEuser_privacyeq_refPRIMARYPRIMARY4bizimled_akvaryum.post.user_id1 
  SIMPLEsignature_parse_cacheeq_refcontent_type_idcontent_type_id31const,bizimled_akvaryum.post.user_id1Using where
  SIMPLEsession_activityeq_refPRIMARYPRIMARY22bizimled_akvaryum.post.user_id,func1Using where
 6. INSERT INTO xf_thread_view
  	(thread_id)
  VALUES
  	(?)
  Params: 240
  Run Time: 0.000096
 7. INSERT INTO `xf_session` (`session_id`, `session_data`, `expiry_date`) VALUES (?, ?, ?)
  Params: d6e2920ec765da034b6c814bba400fef, , 1634447474
  Run Time: 0.000232
 8. INSERT INTO xf_session_activity
  	(user_id, unique_key, ip, controller_name, controller_action, view_state, params, view_date, robot_key)
  VALUES
  	(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE
  	ip = VALUES(ip),
  	controller_name = VALUES(controller_name),
  	controller_action = VALUES(controller_action),
  	view_state = VALUES(view_state),
  	params = VALUES(params),
  	view_date = VALUES(view_date),
  	robot_key = VALUES(robot_key)
  Params: 0, , , XenForo_ControllerPublic_Thread, Index, valid, thread_id=240, 1634443874,
  Run Time: 0.000251
 9. SELECT *
  FROM `xf_widget`
  WHERE `widget_page_id` = 0
  ORDER BY display_order ASC
  Run Time: 0.000155
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_widgetALL    16Using where; Using filesort
 10. INSERT INTO xf_bb_code_parse_cache
  	(content_type, content_id, parse_tree, cache_version, cache_date)
  VALUES (?, ?, ?, ?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE parse_tree = VALUES(parse_tree),
  	cache_version = VALUES(cache_version),
  	cache_date = VALUES(cache_date)
  Params: post, 2976, a:1:{i:0;s:1321:"Merhaba , Öncelikle bilgileri vereyim Temel Abinin söylediği gibi. Akvaryumum 45-50 litre arası , plastik kapaklı olan akvaryumlardan. İçinde iç filtre , ısıtıcı var ( 27 derecede). İç filtre hava da verdiğinden hava motoru yok ayrıca. Birkaç çeşit bitki var , tilki kuyruğu denilenlerden bir de sazlar... Aslında 1-2 haftadır okuyorum konu ile ilgili. Lepistesler 22-30 gün arası yavruluyormuş , yavrulamadan önce normal durumuna göre daha hareketli ya da daha sakin oluyormuş , saklanmaya çalışıyormuş. İçine rafya koymak çok bitki yoksa iyiymiş , ama bitki arasına da saklanıyorlarmış. Yavruluk hayvanlara stres yapıyormuş. bunları anlıyorum ama sıkıntım başka aslında. Yavru büyütmek istiyorum. Rafyanın arasına yavrular saklanıyor tamam ama , tüm pislik o rafyanın içine doluyor , yem artıkları , balık dışkıları , kopan bitki parçaları gibi. Sonra o rafyanın arasında yavru görünce ayırayım diyorum bu seferde ya 1 tane buluyorum ya 2. Alana kadar o yavruları da yediriyorum diğer balıklara. Yavruluk almayı da istemiyorum. Doğum günlerini hesaplama şansım da yok , en fazla o siyahlığa göre az kalmış cevapları verilmiş forumlarda. Az ne kadar az? Bu yavru alma ve büyütmenin kolay bi yolu yok mu. Sormak istediğim bu.";}, 1572939232, 1634443874
  Run Time: 0.000635
 11. INSERT INTO xf_bb_code_parse_cache
  	(content_type, content_id, parse_tree, cache_version, cache_date)
  VALUES (?, ?, ?, ?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE parse_tree = VALUES(parse_tree),
  	cache_version = VALUES(cache_version),
  	cache_date = VALUES(cache_date)
  Params: post, 2977, a:3:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:1:"b";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:3:"[b]";i:1;s:4:"[/b]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:43:"Ynt: lepisteslerin yavrulama süresi sorusu";}}i:1;s:2:" ";i:2;a:4:{s:3:"tag";s:5:"quote";s:6:"option";s:7:"MR_EREN";s:8:"original";a:2:{i:0;s:16:"[quote=MR_EREN ]";i:1;s:8:"[/quote]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:840:" Ayşe Hanım hoşgeldiniz... Belirtmem gerekir ki, mesajınızı düzenledim. Nedeni ise, imla hataları ve cümle kurulumu hatasıydı. Temel Hoca'nın belirttiği konu ise sorunuz şunu söylemeliyim : Dişi lepisteslerin doğumu boy, yaş, doğum aralığı, erkeğin döllemesi, verilen yem, su sıcaklığı ve kalitesi gibi çok çeşitli nedenlere bağlı olarak değişir. Ancak ortalama rakam 28-35 gün arasıdır... Bir de şunu belirtmem lazım ki, her karnı simsiyah olmuş lepistesin doğumu yaklaşmamıştır. Doğumun yaklaşıp yaklaşmadığını, ışıklı bir ortamda karnına dikkatlice baktığınızda gözüken yavrulardan anlayabilirsiniz. Eğer yavrular belli oluyorsa doğum yaklaşmış demektir. Canlı doğuranlar hakkında her türlü sorunuzu çekinmeden bana sorabilirsiniz. İyi günler dilerim. ";}}}, 1572939232, 1634443874
  Run Time: 0.000529
 12. INSERT INTO xf_bb_code_parse_cache
  	(content_type, content_id, parse_tree, cache_version, cache_date)
  VALUES (?, ?, ?, ?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE parse_tree = VALUES(parse_tree),
  	cache_version = VALUES(cache_version),
  	cache_date = VALUES(cache_date)
  Params: post, 2978, a:2:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:1:"b";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:3:"[b]";i:1;s:4:"[/b]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:43:"Ynt: lepisteslerin yavrulama süresi sorusu";}}i:1;s:208:" Eren hocam,gerekli bilgiyi vermiş. Yavru alma kısmına gelincede; Canlı doğuran tankında,olmassa olmazlardan bitkidir. Rafya ve yavruluk kullanmak istemıyorsanız,size tavsiyem mecbur bitki olacaktır";}, 1572939232, 1634443874
  Run Time: 0.000481
 13. INSERT INTO xf_bb_code_parse_cache
  	(content_type, content_id, parse_tree, cache_version, cache_date)
  VALUES (?, ?, ?, ?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE parse_tree = VALUES(parse_tree),
  	cache_version = VALUES(cache_version),
  	cache_date = VALUES(cache_date)
  Params: signature, 23, a:1:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:6:"center";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:8:"[center]";i:1;s:9:"[/center]";}s:8:"children";a:1:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:1:"i";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:3:"[I]";i:1;s:4:"[/I]";}s:8:"children";a:1:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:4:"size";s:6:"option";s:1:"4";s:8:"original";a:2:{i:0;s:10:"[SIZE="4"]";i:1;s:7:"[/SIZE]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:25:"Sadece ve sadece MBUNA...";}}}}}}}, 1572939232, 1634443874
  Run Time: 0.000510
 14. INSERT INTO xf_bb_code_parse_cache
  	(content_type, content_id, parse_tree, cache_version, cache_date)
  VALUES (?, ?, ?, ?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE parse_tree = VALUES(parse_tree),
  	cache_version = VALUES(cache_version),
  	cache_date = VALUES(cache_date)
  Params: post, 2979, a:2:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:1:"b";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:3:"[b]";i:1;s:4:"[/b]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:43:"Ynt: lepisteslerin yavrulama süresi sorusu";}}i:1;s:524:" Size bir öneri vereyim... Senelerdir yavruluk kullanırım. Yok balığı strese sokar yok şu olur yok bu olurmuş. Ölen ölüyor zaten ne yapalım, dünya fani. Ayrı bir akvaryum ve ısıtıcı alın. Akvaryumun genişliği 30-40 cm'den fazla olmasın. Sonra yavruluğu alın altınının %90'nını bıçağı ısıtarak, kesin. Hamile balığı bu yeni aldığınız ayrı akvaryuma yavruluk ile koyun. Yavruluğun altını kestiğinizden dolayı, balık doğum yapınca yavru aşağı düşecek ve kurtulacak...";}, 1572939232, 1634443874
  Run Time: 0.000444
 15. INSERT INTO xf_bb_code_parse_cache
  	(content_type, content_id, parse_tree, cache_version, cache_date)
  VALUES (?, ?, ?, ?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE parse_tree = VALUES(parse_tree),
  	cache_version = VALUES(cache_version),
  	cache_date = VALUES(cache_date)
  Params: post, 2980, a:2:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:1:"b";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:3:"[b]";i:1;s:4:"[/b]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:43:"Ynt: lepisteslerin yavrulama süresi sorusu";}}i:1;s:221:" Anlamadım Eren bey, Yavruluğun altını nasıl kesiceğimi. Delik mi diyorsunuz açayım diye? Belki bu tür sorular çok sorulmuş olabilir. Herkes sorupta öğreniyor işte ne yapalım , teşekkür ederim şimdiden.";}, 1572939232, 1634443874
  Run Time: 0.000448
 16. INSERT INTO xf_bb_code_parse_cache
  	(content_type, content_id, parse_tree, cache_version, cache_date)
  VALUES (?, ?, ?, ?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE parse_tree = VALUES(parse_tree),
  	cache_version = VALUES(cache_version),
  	cache_date = VALUES(cache_date)
  Params: post, 2981, a:4:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:1:"b";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:3:"[b]";i:1;s:4:"[/b]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:43:"Ynt: lepisteslerin yavrulama süresi sorusu";}}i:1;s:2:" ";i:2;a:4:{s:3:"tag";s:5:"quote";s:6:"option";s:6:"sz_lgz";s:8:"original";a:2:{i:0;s:15:"[quote=sz_lgz ]";i:1;s:8:"[/quote]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:226:" Anlamadım Eren bey, Yavruluğun altını nasıl kesiceğimi. Delik mi diyorsunuz açayım diye? Belki bu tür sorular çok sorulmuş olabilir ama herkes sorup ta öğreniyor işte.. naapalım , teşekkür ederim şimdiden.. ";}}i:3;s:197:" Ayşe hanım,yavruluğun altını yavruların yavruluktan çıkabilecekleri kadar kısımları açarsanız.Yeni doğan yavrular yavruluktan akvaryuma geçeceklerdir..Eren hocamın, bahsettiği bu.";}, 1572939232, 1634443874
  Run Time: 0.000532
 17. INSERT INTO xf_bb_code_parse_cache
  	(content_type, content_id, parse_tree, cache_version, cache_date)
  VALUES (?, ?, ?, ?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE parse_tree = VALUES(parse_tree),
  	cache_version = VALUES(cache_version),
  	cache_date = VALUES(cache_date)
  Params: post, 2982, a:2:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:1:"b";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:3:"[b]";i:1;s:4:"[/b]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:43:"Ynt: lepisteslerin yavrulama süresi sorusu";}}i:1;s:157:" Hayır değil Özgür... Yavruluğun tabanının %90'nını kesmekten bahsediyorum ben... Yavruluk da dolu ki şu an. Fotoğrafını çekip gösteremem...";}, 1572939232, 1634443874
  Run Time: 0.000447
 18. INSERT INTO xf_bb_code_parse_cache
  	(content_type, content_id, parse_tree, cache_version, cache_date)
  VALUES (?, ?, ?, ?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE parse_tree = VALUES(parse_tree),
  	cache_version = VALUES(cache_version),
  	cache_date = VALUES(cache_date)
  Params: post, 2983, a:2:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:1:"b";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:3:"[b]";i:1;s:4:"[/b]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:43:"Ynt: lepisteslerin yavrulama süresi sorusu";}}i:1;s:103:" Bu durumda altını çıkarıyoruz yani yavruluğun.. E anne balık aşağı geçmeyecek mi? :bilmem:";}, 1572939232, 1634443874
  Run Time: 0.000465
 19. INSERT INTO xf_bb_code_parse_cache
  	(content_type, content_id, parse_tree, cache_version, cache_date)
  VALUES (?, ?, ?, ?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE parse_tree = VALUES(parse_tree),
  	cache_version = VALUES(cache_version),
  	cache_date = VALUES(cache_date)
  Params: post, 2984, a:5:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:1:"b";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:3:"[b]";i:1;s:4:"[/b]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:43:"Ynt: lepisteslerin yavrulama süresi sorusu";}}i:1;s:141:" Balığı yavruluktan çıkartıp fotoğraf çektirttiniz ya bana, ne diyim size :) Fotoğraflar ile tam anlaşılacak sanırım mevzu : ";i:2;a:4:{s:3:"tag";s:3:"img";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:5:"[img]";i:1;s:6:"[/img]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:53:"http://img90.imageshack.us/img90/5426/95471706qf8.jpg";}}i:3;s:2:" ";i:4;a:4:{s:3:"tag";s:3:"img";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:5:"[img]";i:1;s:6:"[/img]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:53:"http://img90.imageshack.us/img90/1318/34113679il8.jpg";}}}, 1572939232, 1634443874
  Run Time: 0.000490
 20. INSERT INTO xf_bb_code_parse_cache
  	(content_type, content_id, parse_tree, cache_version, cache_date)
  VALUES (?, ?, ?, ?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE parse_tree = VALUES(parse_tree),
  	cache_version = VALUES(cache_version),
  	cache_date = VALUES(cache_date)
  Params: post, 2985, a:2:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:1:"b";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:3:"[b]";i:1;s:4:"[/b]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:43:"Ynt: lepisteslerin yavrulama süresi sorusu";}}i:1;s:300:" Ayşe hanım balığı yavruluğa koyduğunuzda arada zaten bir aparatı olmalı ..Yavrular zaten o aparatın arasından aşağıya düşer..Eren beyin yaptığı o aparattan direkt aşağıya akvaryuma düşmesini sağlar,balık zaten aparatın üzerinde kalır..Düşmesi söz konusu değil yani.";}, 1572939232, 1634443874
  Run Time: 0.000437
 21. INSERT INTO xf_bb_code_parse_cache
  	(content_type, content_id, parse_tree, cache_version, cache_date)
  VALUES (?, ?, ?, ?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE parse_tree = VALUES(parse_tree),
  	cache_version = VALUES(cache_version),
  	cache_date = VALUES(cache_date)
  Params: signature, 62, a:1:{i:0;s:93:"Murat Yıldız-İzmir Sen O'nu görmüyorsan da, O seni görüyor... Beni ancak(O) Yargılar!";}, 1572939232, 1634443874
  Run Time: 0.000543
 22. INSERT INTO xf_bb_code_parse_cache
  	(content_type, content_id, parse_tree, cache_version, cache_date)
  VALUES (?, ?, ?, ?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE parse_tree = VALUES(parse_tree),
  	cache_version = VALUES(cache_version),
  	cache_date = VALUES(cache_date)
  Params: post, 2986, a:2:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:1:"b";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:3:"[b]";i:1;s:4:"[/b]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:43:"Ynt: lepisteslerin yavrulama süresi sorusu";}}i:1;s:272:" :evet: Anladım şimdi. Teşekkür ederim. Ama benim baktığım yavruluklar böyle değillerdi , tüldendiler. Demek ki bunun gibi plastik yavruluk alsam yavru balık büyütebileceğim. Fakat akvaryumcular da hiç göstermediler.. Ucuz olduğu için mi acaba? :bilmem:";}, 1572939232, 1634443874
  Run Time: 0.000454
 23. INSERT INTO xf_bb_code_parse_cache
  	(content_type, content_id, parse_tree, cache_version, cache_date)
  VALUES (?, ?, ?, ?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE parse_tree = VALUES(parse_tree),
  	cache_version = VALUES(cache_version),
  	cache_date = VALUES(cache_date)
  Params: post, 2987, a:2:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:1:"b";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:3:"[b]";i:1;s:4:"[/b]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:43:"Ynt: lepisteslerin yavrulama süresi sorusu";}}i:1;s:374:" Ayşe Hanım, Ucuz olduğundan önermediklerini düşünmeyin. Ancak, artık bir çok esnafımızın bir çok bilgiden yoksun elemanlar çalıştırıyor. Yine bazen ilgisizlikten bu sorunlar çıkmaktadır. Forumlar bu anlamda akvaristleri esnaf karşısında ne istediğini bilen hobici yapıyor. Elbette okuyan, arşatıran hobicileri. Tıpkı sizin gibi. Saygılar...";}, 1572939232, 1634443874
  Run Time: 0.000436
 24. SELECT node.*, forum.*
  	
  FROM xf_forum AS forum
  INNER JOIN xf_node AS node ON (node.node_id = forum.node_id)
  
  INNER JOIN xf_thread AS thread ON
  	(thread.node_id = forum.node_id)
  WHERE (thread.thread_id = 240)
   LIMIT 1
  Run Time: 0.000568
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEthreadconstPRIMARY,node_id_last_post_date,node_id_sticky_state_last_postPRIMARY4const1 
  SIMPLEforumconstPRIMARYPRIMARY4const1 
  SIMPLEnodeconstPRIMARYPRIMARY4const1 
 25. SELECT node.*
  	
  FROM xf_node AS node
  
  WHERE node.node_id = ?
  Params: 166
  Run Time: 0.000143
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEnodeconstPRIMARYPRIMARY4const1 
 26. SELECT node.*
  	
  FROM xf_node AS node
  
  WHERE node.node_id = ?
  Params: 3
  Run Time: 0.000131
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEnodeconstPRIMARYPRIMARY4const1 

Included Files (133, XenForo Classes: 65)

 1. index.php
 2. library/XenForo/Autoloader.php
 3. library/XenForo/Application.php
 4. library/Zend/Registry.php
 5. library/Lgpl/utf8.php
 6. library/Zend/Config.php
 7. library/config.php
 8. library/XenForo/FrontController.php
 9. library/XenForo/Dependencies/Public.php
 10. library/XenForo/Dependencies/Abstract.php
 11. library/Zend/Controller/Request/Http.php
 12. library/Zend/Controller/Request/Abstract.php
 13. library/Zend/Uri.php
 14. library/Zend/Controller/Response/Http.php
 15. library/Zend/Controller/Response/Abstract.php
 16. library/XenForo/Model/DataRegistry.php
 17. library/XenForo/Model.php
 18. library/Zend/Db.php
 19. library/Zend/Db/Adapter/Mysqli.php
 20. library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php
 21. library/Zend/Db/Select.php
 22. library/Zend/Db/Expr.php
 23. library/Zend/Db/Profiler.php
 24. library/Zend/Db/Statement/Mysqli.php
 25. library/Zend/Db/Statement.php
 26. library/Zend/Db/Statement/Interface.php
 27. library/Zend/Db/Profiler/Query.php
 28. library/XenForo/CodeEvent.php
 29. library/XenForo/Options.php
 30. library/XenForo/Link.php
 31. library/XenForo/Template/Helper/Core.php
 32. library/WidgetFramework/Listener.php
 33. library/WidgetFramework/Option.php
 34. library/XenForo/Router.php
 35. library/XenForo/Route/Filter.php
 36. library/XenForo/Route/Interface.php
 37. library/XenForo/Route/ResponseSuffix.php
 38. library/XenForo/Route/Prefix.php
 39. library/WidgetFramework/Route/Filter/PageX.php
 40. library/XenForo/Route/Prefix/Threads.php
 41. library/XenForo/RouteMatch.php
 42. library/XenForo/ControllerPublic/Thread.php
 43. library/XenForo/ControllerPublic/Abstract.php
 44. library/XenForo/Controller.php
 45. library/ConvMan/Listener/LoadClassController.php
 46. library/SigRestrict/Listener.php
 47. library/Merc/Listener/History/LoadClass.php
 48. library/XenPlus/Listener/LoadClass.php
 49. library/XenPlus/Listener/Abstract.php
 50. library/Tapatalk/Listener/LoadClassModel.php
 51. library/WidgetFramework/XenForo/ControllerPublic/Thread.php
 52. library/XenForo/Input.php
 53. library/XenForo/Session.php
 54. library/XenForo/Helper/Ip.php
 55. library/XenForo/Visitor.php
 56. library/XenForo/Model/User.php
 57. library/Waindigo/AdvUserPromo/Listener/LoadClassModel.php
 58. library/Waindigo/Listener/LoadClass.php
 59. library/Waindigo/Listener/LoadClass/20120202.php
 60. library/WidgetFramework/XenForo/Model/User.php
 61. library/XenForo/Permission.php
 62. library/XenForo/Helper/Php.php
 63. library/XenForo/Phrase.php
 64. library/XenForo/Locale.php
 65. library/XenForo/ControllerHelper/ForumThreadPost.php
 66. library/XenForo/ControllerHelper/Abstract.php
 67. library/XenForo/Model/Thread.php
 68. library/WidgetFramework/XenForo/Model/Thread.php
 69. library/XenForo/Model/Forum.php
 70. library/XenForo/Helper/String.php
 71. library/XenForo/Model/Post.php
 72. library/XenForo/Model/Attachment.php
 73. library/XenForo/Model/Node.php
 74. library/Tapatalk/Model/Node.php
 75. library/XenForo/Route/Prefix/Categories.php
 76. library/XenForo/Route/Prefix/Forums.php
 77. library/XenForo/ControllerResponse/View.php
 78. library/XenForo/ControllerResponse/Abstract.php
 79. library/XenForo/Helper/Cookie.php
 80. library/Tapatalk/Listener/ControllerPostDispatch.php
 81. library/XenForo/ViewRenderer/HtmlPublic.php
 82. library/XenForo/ViewRenderer/Abstract.php
 83. library/XenForo/Template/Public.php
 84. library/XenForo/Template/Abstract.php
 85. library/WidgetFramework/Core.php
 86. library/XenForo/Model/Moderator.php
 87. library/WidgetFramework/Model/Widget.php
 88. library/WidgetFramework/Helper/Sort.php
 89. library/WidgetFramework/WidgetRenderer.php
 90. library/XenForo/ViewPublic/Thread/View.php
 91. library/XenForo/ViewPublic/Base.php
 92. library/XenForo/View.php
 93. library/WidgetFramework/XenForo/View1.php
 94. library/XenForo/BbCode/Parser.php
 95. library/XenForo/BbCode/Formatter/Base.php
 96. library/WidgetFramework/XenForo/BbCode/Formatter/Base.php
 97. library/XenForo/ViewPublic/Helper/Message.php
 98. library/XenForo/BbCode/TextWrapper.php
 99. library/XenForo/Route/Prefix/Members.php
 100. library/WidgetFramework/Template/Extended.php
 101. library/XenForo/Template/FileHandler.php
 102. library/XenForo/Helper/File.php
 103. internal_data/templates/S.3,L.2,thread_view.php
 104. library/Tapatalk/EventListener/Hook.php
 105. library/ConvMan/Listener/Hook.php
 106. library/Waindigo/AdvUserPromo/Listener/TemplateHook.php
 107. library/Waindigo/Listener/TemplateHook.php
 108. library/Waindigo/Listener/TemplateHook/20120613.php
 109. library/Waindigo/Listener/Template.php
 110. library/Waindigo/Listener/Template/20120702.php
 111. library/TilkiBey/ReadPC/Listener/Listener.php
 112. library/Merc/Listener/History/TemplateHook.php
 113. library/XenPlus/Listener/TemplateHook.php
 114. library/XenPlus/Helper/Listener.php
 115. library/XenForo/Route/Prefix/Posts.php
 116. internal_data/templates/S.3,L.2,merc_history_post_public_controls.php
 117. library/Waindigo/AdvUserPromo/Listener/TemplatePostRender.php
 118. library/Waindigo/Listener/TemplatePostRender.php
 119. library/Waindigo/Listener/TemplatePostRender/20120212.php
 120. library/Merc/Listener/History/TemplatePostRender.php
 121. library/XenPlus/Listener/TemplatePostRender.php
 122. library/Tapatalk/Listener/TemplatePostRender.php
 123. library/XenForo/Model/Avatar.php
 124. library/XenForo/ViewPublic/Helper/User.php
 125. library/XenForo/Model/UserField.php
 126. internal_data/templates/S.3,L.2,bb_code_tag_quote.php
 127. library/WidgetFramework/WidgetRenderer/Empty.php
 128. library/XenForo/Helper/Criteria.php
 129. library/XenForo/Debug.php
 130. internal_data/templates/S.3,L.2,PAGE_CONTAINER.php
 131. mobiquo/mbqFrame/3rdLib/classTTConnection.php
 132. mobiquo/smartbanner/head.inc.php
 133. library/XenForo/ViewRenderer/Json.php