1. Hoş geldiniz, Akvaryum Portalı ailesine katılım için kendinizi hazır hissediyorsanız üye olun.
  Yardım sayfasından forum kullanım desteği alın.

Tuzluluk değişimlerinin lepistes yavruları üzerinde büyüme-yaşama oranına etkisi

Başlığı 'Canlı Doğuran Portalı' kategorisinde james_34 tarafından 22 Ekim 2008 başlatılmıştır.

 1. james_34

  james_34 Üstad Üye...

  Mesajlar:
  1.103
  İsim:
  can candaş
  Doğada bulunan tüm canlılar yaşadıkları çevre koşullarına uyum sağlamak
  durumundadırlar. Çevre koşullarında meydana gelebilecek herhangi bir değişime uyum
  sağlayamayan ya da uyum sağlamakta zorlanan organizmalar yaşamlarını ya güçlükle
  devam ettirirler ya da hiçbir şekilde sürdüremezler. Canlıların çevreye adaptasyon
  yetenekleri; fizyolojik, anatomik ve biyokimyasal vücut özellikleri tarafından
  belirlenmektedir. Tuzluluk değişimlerine karşı gösterilen adaptasyon yeteneği ise
  fizyolojik değişimlerin başında yer alan osmoregülasyon özelliğinden
  kaynaklanmaktadır.
  Bazı balık türleri tuzluluk değişimlerine karşı kısıtlı tolerasyon yeteneğine sahiptir,
  ancak tatlı su balıklarından moli, lepistes vb. canlı doğuran dişli sazancıklar,
  osmoregülasyon sistemlerindeki esneklik nedeniyle geniş tuzluluk değişimlerinde bile
  yaşamlarını sürdürebilmektedirler .
  Canlı doğuran dişli sazancıklar (Poecilidae) olarak bilinen balıklar içerisinde yer alan
  lepistes, Poecilia reticulata süs balıkları yetiştiriciliği ve ticaretindeki en
  yaygın balık türleri arasındadır .Yetiştirilmelerindeki kolaylık, kısa sürede cinsi olgunluğa
  ulaşmaları, renklerindeki çekicilik, çevre koşullarına kolay adapte olabilmeleri ve
  fiyatlarındaki ucuzluk bu balığa olan talebi artırmaktadır. Son yıllarda, Poecilia
  reticulata türü üzerinde bir takım androjen hormonlarının büyüme, üreme, renk ve
  cinsiyet farklılaşması üzerine etkileri incelenmektedir .Bunun yanında lepistes türü genetik ve davranış çalışmalarında da en çok tercih edilen
  türler arasında yer almaktadır
  Tuzluluk, sıcaklığın etkisiyle birlikte sucul organizmaların yaşamlarına etki eden en
  önemli parametrelerden bir tanesidir. Tuzluluk değişimlerinin tatlı ve tuzlu su
  balıklarının fizyolojileri ve davranışları üzerindeki etkileri bir çok çalışmada
  araştırılmıştır.
  Bu çalışmada farklı tuzluluk değerlerinin yavru lepistes balıklarının büyüme ve hayatta kalmaları üzerindeki etkileri araştırılmıştır.
  Denemede kullanılan lepistes (Poecilia reticulata) türüne ait 120 adet
  balık O.M.Ü. Sinop Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Laboratuvarı’nda üretilmiştir. 10
  lt.lik akvaryumlara dinlendirilmiş musluk suyu ve deniz suyu kullanılarak hazırlanan
  ‰ 0, ‰ 6, ‰ 12, ‰ 18 tuzluluk değerindeki sular doldurulmuştur. Balıklar tüm tuzluluk
  derecelerinde birer hafta süreyle ortama adaptasyon sağlamaları amacıyla
  bekletilmiştir. Bu işlemden sonra her bir balığın total boyu milimetrik kâğıt yardımıyla
  ölçülmüş ve sonunda her bir plastik kap içerisinde 10’ar adet balık yerleştirilmiştir. Her
  bir grup için üçer tekerrür uygulanmıştır. Akvaryumlardaki suyun sabit sıcaklıkta
  tutulabilmesi için, tüm akvaryumlar içerisinde su bulunan 210*110*50 lt.lik tank içerisine
  yerleştirilmiş, tankın ve akvaryumların içerisindeki suların sıcaklığı termostatlı ısıtıcı ve
  hava filtresi kullanılarak 26±1ºC’ye ayarlanmıştır
  Deneme sürecinin başlangıcında bir grup yavru balık ‰ 24 tuzluluk değerine sahip
  suyla doldurulmuş olan akvaryuma yerleştirilmiştir. Ancak balıklar bu tuzluluk değerine
  adapte olamamış ve akvaryuma yerleştirildikten 4 gün sonra balıklar toplu bir şekilde
  ölmüştür.
  Balıklar vücut ağırlığının %15’i oranında günde iki defa pul yem (%48 protein, %8 yağ,
  %2 selüloz) ile yemlenmişlerdir .Akvaryumların içerisinde biriken
  artıklar haftada bir sifonlanmıştır.
  Tuzluluk değerleri ppt cinsinden refraktometre, su sıcaklığı ise dijital termometre ile her
  gün ölçülerek kontrol edilmiştir. Akvaryumlarda sıcaklığın etkisi ile buharlaşarak oluşan
  su kayıpları haftada bir her bir tuzluluk değerleri için hazırlanan dinlendirilmiş sularla
  giderilmiştir.
  Dört aylık deneme süresi boyunca ayda bir defa olmak üzere balıkların ağırlıkları
  ölçülmüştür. Gruplara ait bütün ölçüm sonuçları arasındaki farkların önemli olup
  olmadığı istatistiki metodlar kullanılarak karşılaştırılmıştır. Bu amaçla, varyans analizleri
  için Anova testi uygulanmıştır (Zar, 1984). Deneme süresi içerisinde elde edilen tüm
  verilerin ortalama değerleri hesaplanmış ve farklı tuzluluk değerlerinde tutulan gruplar
  arasındaki ağırlık artışı, spesifik büyüme oranı (SGR, %/gün), yem değerlendirme oranı
  (FCR)ve yaşama oranı (%) değerleri ilgili literatür ışığında değerlendirilmiştir
  (Düzgüneş ve ark., 1993).
  Ağırlık Artışı (g)=Deneme sonu ortalama ağırlık (g)-Deneme başı ortalama ağırlık (g)
  Spesifik Büyüme Oranı (SGR,%/gün)={(ln son ağırlık (g)-ln ilk ağırlık (g))/ t2-t1(gün)}
  *100
  Yem Değerlendirme Oranı (FCR)=Deneme süresince tüketilen toplam yem miktarı
  (g)/Toplam canlı Ağırlık Artışı (g)
  Yaşama Oranı (%)=Deneme sonu balık sayısı/Deneme başı balık sayısı *100
  Deneme başında tüm balıkların ortalama ağırlıkları (0.011g±0.00) hesaplanmış ve
  Anova testi sonucunda tuzluluk grupları arasında başlangıç ağırlıkları açısından önemli
  bir fark olmadığı (P>0.05) saptanmıştır. 120 gün süren denemenin sonunda ortalama
  vücut ağırlıkları 0 ppt, 6 ppt, 12 ppt ve 18 ppt grupları için sırasıyla 0.172±0.00;
  0.166±0.00; 0.168±0.00 ve 0.186±0.00 g olarak belirlenmiştir. Deneme süresince
  balıklarda meydana gelen ağırlık artışı üzerine yapılan gruplar arası değerlendirme
  sonucunda önemli bir fark (P>0.05) bulunmamıştır
  Deneme süresi boyunca tüm gruplar içerisinde ölüm olup olmadığı takip edilmiş ve tüm
  deneme süresince sadece 1. ay sonunda ‰ 18 tuzluluk değerine sahip grupta 2 adet
  balık ölümü tespit edilmiştir. İstatistiki açıdan da bu ölümlerin önemsiz olduğu (P>0.05)
  bulunmuştur
  Deneme süresince tüm tuzluluk gruplarındaki yavru balıklara canlı ağırlıklarının %15’i
  oranında yem verilmiş ve verilen toplam yem miktarları belirlenmiştir. Deneme sonunda
  elde edilen toplam canlı ağırlık artışı ve tüketilen yem miktarından yararlanılarak
  gruplara ait yem değerlendirme oranları tespit edilmiştir. Yapılan istatistiki analizler
  sonucunda 0 ve 18 ppt tuzluluk gruplarından elde edilen yem değerlendirme oranları ile
  6 ve 12 ppt tuzluluk grupları içerisindeki balıklardan elde edilen yem değerlendirme
  oranları arasındaki farkın önemli (P<0.05) olduğu bulunmuştur (Şekil 4).
  Balıkların ortalama ağırlıkları deneme sonuna kadar bir artış göstermiştir. Sahip
  oldukları spesifik büyüme oranları (SGR, %/gün) hesaplandığında 0 ppt, 6 ppt, 12 ppt
  ve 18 ppt grupları için sırasıyla 2.29±0.22 a, 2.26±0.23 a, 2.27±0.15 a ve 2.35±0.17 a
  olarak saptanmış ve yapılan istatistiksel değerlendirme sonucunda gruplar arasındaki
  farkın önemsiz (P>0.05) olduğu bulunmuştur
  Lepistes balıkları (Poecilia reticulata) doğal ortamlarında tatlı ve tuzlu suların birbirine
  karıştığı, su sıcaklığının 15°C’nin altına düşmediği tropik ve subtropik sularda lokalize
  olmuştur .
  Farklı tuzluluk değerlerinde farklı balık türlerinin büyüme, hayatta kalma ve üremeleri ile
  ilgili yapılmış birçok çalışma mevcuttur. Ancak yapılan literatür araştırmasında, bu
  denemede çalışılan boy ve ağırlığa sahip balıklarla yapılmış herhangi bir literatüre
  rastlanılmamıştır. Tuzlu su balıklarının sahip olduğu yüksek osmoregülasyon yeteneği,
  tatlı su balıklarından ‘canlı doğuranlar’ grubuna dahil Poecilidae familyası balıklarında
  da net bir şekilde gözlenmektedir.Osmoregülasyon özellikleri nedeniyle akvaryum yetiştiriciliğinde yüksek oranda tercih edilen lepistes türünün tuzlu suya adaptasyon yeteneği yüksektir.Poecilidae familyası içerisinde yer alan balık türlerinin farklı tuzluluk değerlerinde yaşama ve büyümesi üzerine yaptığı çalışma sonucunda lepistes (Poecilia reticulata) türünün ergin bireylerinin ‰ 58.5 tuzluluktaki sulara kadar %100 oranında hayatta kalabildiğini
  bildirmiştir. Bu çalışmada da genel olarak yavru lepistes türlerinin 0-18 ppt tuzluluk
  değerleri arasında %100 oranında yaşadığı tespit edilmiştir. Balıkların adaptasyon
  aşamasında 24 ppt tuzluluk değerinin balıkların yaşamasına uygun olup olmadığının ön
  araştırması yapılmış, ancak balıklar, çok küçük olmaları nedeniyle tamamen ölmüştür.
  Poecilidae familyası içerisinde bulunan Limia melanonotata türü üzerinde yapılan bir
  çalışmada bu balık yavrularının en iyi büyüme ve gelişmeyi ‰ 30 tuzluluk değerindeki
  sularda gösterdiği bildirilmiştir.
  Farklı tuzluluk değerlerinin (0, 6, 12 ve 18 ppt) büyüme üzerine olan etkisi
  incelendiğinde Poecilia reticulata yavruları üzerinde istatistiki açıdan önemli bir fark
  olmadığı (P>0.05) tespit edilmiştir. Ancak balık yavruları içerisinde sayısal değer
  açısından en iyi gelişme ‰ 18 tuzluluk değerine sahip olan grupta gözlenmiştir.
  Poecilidae familyası içerisinde bulunan Limia melanonotata yavruları
  üzerinde yapılan çalışmada en iyi büyüme ve gelişmenin ‰ 15 tuzluluk değerinde
  olduğunu belirtmiştir. Cichlasoma urophthalmus yavrularının farklı tuzluluk
  değerlerindeki büyüme oranlarının incelendiği bir araştırmada en iyi ağırlık artışı ve
  spesifik büyüme oranları ‰ 20 tuzluluk değeri içerisindeki gruptan elde edilmiştir
  tuzluluk değişimlerinin üç farklı balık (Poecilia latipinna, Cyprinodon variegatus ve Cichlasoma urophthalmus) türü üzerinde büyüme ve hayatta
  kalmasındaki etkisini araştırmıştır. Balıklardaki büyümeyi boyca değerlendirmiş ve
  buna bağlı olarak tuzluluğun boyca büyüme üzerinde önemsiz olduğunu bildirmiştir.
  Lepistes yavruları üzerinde yapılan bu çalışmada değerlendirmeler ağırlıkça büyümeye
  göre yapılmıştır ve gruplar arasında istatistiki açıdan önemli bir fark olmadığı (P>0.05)
  belirlenmiştir.
  Yem değerlendirme sayısı, 1 kg canlı ağırlık artışı için gerekli olan yem miktarını ifade
  etmektedir. Yem değerlendirme oranı; yemin yapısı ve kalitesi, yemleme tekniği, su
  koşullarının uygunluğu ve balık büyüklüğü ile bağlantılıdır. Bu denemede elde edilen
  değerler dikkate alındığında yem değerlendirme oranı istatistiksel olarak her bir grup
  için ayrı ayrı değerlendirilmiş ve gruplar arası farklılık olup olmadığı incelenmiştir. 0 ve
  18 ppt tuzluluk değerlerinde bulunan balıklar için yem değerlendirme oranı sırasıyla
  1.66±0.15, 1.62±0.23 olarak bulunmuştur. Bu iki grup ile diğer gruplar arasında
  istatistiksel açıdan farkın önemli olduğu (P<0.05) belirtilmiştir. Cichlasoma
  urophthalmus yavruları ile yapılan çalışmada da benzer olarak FCR oranları 10-30 ppt
  tuzluluk değerlerinde optimum düzeyde bulunmuştur
  Tuzluluk toleransı yüksek olan Fugu obscurus türünde de tuzluluk değeri arttıkça (0 ppt
  ile 35 ppt arası) yem değerlendirme oranını yükseldiği bildirilmiştir.
  Sonuç olarak deneme sonunda Poecilia reticulata yavrularının 0 ppt’den 18 ppt
  değerine kadar olan farklı tuzluluk değerleri içerisinde rahatlıkla yaşayabildikleri ve
  düzenli bir büyüme grafiği izledikleri tespit edilmiştir. Bu durumda balıkların başlangıç
  ağırlıklarının 0.011±0.00 g olduğu düşünülerek daha fazla büyüklüğe sahip olan
  Poecilia reticulata balıkları ile bu çalışmanın ilerletilmesi ve çalışmanın başka bir
  açıdan takip edilmesi mümkündür. Ticari balık yetiştiriciliğinde ekonomikliği etkileyen
  en önemli unsurlardan biri yem faktörüdür. Bu husus dikkate alındığında lepistes
  balıklarının yetiştiriciliğinde 18 ppt değerindeki suyun, yem değerlendirme açısından
  avantajlı olduğu göz önünde tutularak lepistes yavrularının bu değerdeki tuzluluklarda
  yetiştirilmesi önerilebilir.
   
 2. Assamite

  Assamite

  Mesajlar:
  24
  Ynt: Tuzluluk değişimlerinin lepistes yavruları üzerinde büyüme-yaşama oranına etkisi

  Süper bir çalışma teşekkür ederiz Can bey .
   
 3. YIKIKTEMO

  YIKIKTEMO

  Mesajlar:
  30.098
  Yer:
  İstanbul
  İsim:
  Temel Sert
  Ynt: Tuzluluk değişimlerinin lepistes yavruları üzerinde büyüme-yaşama oranına etkisi

  Ellerine sağlık Can, gerçekten güzel konu olmuş. Fakat ben tuzun önemini anladım, ancak, hangi tuz kullanılmalıdır ? Bu konu gerçekten hala tam yerleşmemiş durumda. Bir çok akvarist kaya tuzu kullanırken, sofra tuzu kullananlarda mevcut. Sofra tuzu iyot içerdiğinden pek önerilmiyor. Halbuki iyot bazı balık türlerinin ihtiyacıdır.

  Mesela, Deiz akvaryumlarında kullandığımız doğal tuz, kısaca buğarlaşma yoluyla elde edilen doğal tuz kullanılırsa faydalı olmaz mı? Zararı olur mu? İçerisinde bir çok element bulunması etki eder mi?

  Akvaryumcularda deniz tuzu kilosu yaklaşık 6-7 ytl fiyata satılmaktadır. Bu konuyu daha evvel dile getirmiştim. Ancak üzerinde pek durulmamıştı.
  Saygılar...
   
 4. Assamite

  Assamite

  Mesajlar:
  24
  Ynt: Tuzluluk değişimlerinin lepistes yavruları üzerinde büyüme-yaşama oranına etkisi

  Karadeniz suyu kullanmışlar seyreltikte anladığım kadarı ile,Bu yontem bir kaç kültür balığı için karadenizde denenmiş ve başarıya ulaşılmıştı.
   

Sayfayı Paylaş